Stiri

EcoMediu 2007, tirg de ecologie

“Expo Arad Internaţional”- organizează în perioada 21-23 Noiembrie 2007, ediţia a V-a a Expoziţiei ECOMEDIU, expoziţie internaţională de tehnologii, echipamente, utilaje pentru: prepararea apei potabile, canalizare şi epurarea apelor reziduale, managementul deşeurilor urbane, industriale, speciale; proiectarea şi execuţia de depozite ecologice regionale pentru deşeurile menajere din mediul urban şi rural; aparate, echipamente pentru investigarea, analiza şi controlul calităţii apei, aerului, solului, utilaje de salubritate şi igienă urbană.
În acelaşi cadru va avea loc şi Conferinţa: “Practici şi Experienţe în Protecţia Mediului- Solidaritatea între generaţii”, ediţia a –VI-a.
Cele două evenimente sunt patronate de Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile din România şi Ministerul Mediului din Austria.
Totodată pentru realizarea acestui eveniment un sprijin deosebit am avut şi din partea Agenţiei de Protecţie a Mediului Arad.
Începând cu anul trecut, prin participarea firmelor din Austria, Italia, Ungaria, Germania, expoziţia Ecomediu şi Conferinţa de la Arad au devenit evenimente internaţionale de o deosebită amploare.
Expoziţia Ecomediu 2007, va reuni un număr de 102 firme de specialitate din ţară şi străinătate (aproximativ 40 de firme din Italia, 9 firme din Austria, 3 Germania printre care se numără şi firma organizatoare a evenimentului de energii neconvenţionale REECO, câte una din Ungaria şi Belgia) care vor expune în cele două pavilioane ale complexului Expo Arad Internaţional pe o suprafaţă interioară de 1.300 mp şi 500 mp pe spaţiul exterior.

Categoriile de produse ÅŸi servicii expuse de firmele participante vor fi:

– aparatură de măsură ÅŸi control pentru protecÅ£ia mediului, sisteme de monitorizare;
– aparatură analitică de laborator pentru controlul calităţii produselor ÅŸi mediului;
– gospodărirea resurselor de apă, proiectări tehnice pentru infrastructurile locale de alimentări cu apă;
– instalaÅ£ii ÅŸi sisteme de tratare a apei;
– instalaÅ£ii ÅŸi sisteme de epurare a apei, fose biologice;
– separarea uleiurilor minerale din ape uzate;
– pompe pentru apă, sisteme de conducte, plăci protectoare de beton;
– intervenÅ£ii la poluări accidentale, baraje absorbante;
– tehnologii de reabilitare a terenurilor infestate cu produse petroliere, ape sărate, metale grele;
– deÅŸeuri: colectare, colectare selectivă, transport, instalaÅ£ii de reciclare, tratare ÅŸi eliminare deÅŸeuri periculoase, incinerare etc.
– salubritate (europubele, eurocontainere ÅŸi coÅŸuri de gunoi, maÅŸini stradale de curăţare, vidanje);
– sisteme de drenaj;
– energii regenerabile;
– servicii de consultanţă.

Pe toată perioada desfaşurării evenimentelor Ministerul Mediului din Austria, Ministerul Mediului din Italia şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din România, precum şi instituţiile aflate sub patronajul acestuia: ICIM, Administraţia Biosferei Deltei Dunării, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Apele Române Administraţie Naţională, Administraţia Fondului pentru Mediu, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, INCDM “ Grigore Antipa” din Constanţa, Garda de Mediu vor fi prezenţi în târg, fiecare cu stand.
Succesul primelor ediţii, a contribuit la interesul firmelor din stråinătate pentru Ecomediu Arad, organizarea participării acestora facându-se prin intermediul unor colaboratori.
Partenerii implicaţi în organizarea acestei manifestări sunt: Unimpresa Italia prin Boma Company, Inter Business Promotion& Consulting.
ConferinÅ£a “Practici ÅŸi ExperienÅ£e în ProtecÅ£ia Mediului – Solidaritatea între GeneraÅ£ii”- cuprinde următoarele tematici:
 Viitorul apei sigur şi durabil (reconstrucţia ecologică a râurilor, reducerea riscului producerii inundaţiilor şi combaterea secetei, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă).
 Workshop internaţional: Tehnologii de protecţie a mediului (know-how-ul austriac în domeniile: Energii regenerabile, Finanţarea proiectelor de mediu, Reciclarea deşeurilor)
 Refacera terenurilor contaminate şi a ecosistemelor afectate de acestea. Aspecte specifice cu privire la protecţia naturii.
Scopul principal al conferinţei şi al expoziţiei este schimbul de informaţii şi experienţa bazată pe realizări concrete în domeniul protecţiei mediului, prezentarea tehnologiilor aplicate în ţară şi în străinătate.
Lucrările conferinţei sunt deschise participării tuturor firmelor ofertante de tehnologii, echipamente, servicii, instituţiilor acreditate, firmelor care s-au confruntat cu succces cu problemele de mediu, cele care consideră că pot transfera experienţă, precum şi autorităţilor locale care sunt interesate de un mediu mai curat.
Implicarea în cadrul celor două evenimente a cât mai multor instituţii publice şi a agenţilor economici este absolut necesară, în ideea colaborării şi implimentării cerinţelor de mediu impuse de Uniunea Europeană. Conferinţa şi târgul sunt strâns legate între ele, acestea reprezentând totodată un barometru al interesului crescând pentru problemele de mediu din România.

Transport Gratuit pe traseul: Podgoria- Gara- Fortuna- Expo Arad Internaţional şi retur

Program vizitare:

Miercuri, Joi, Vineri: 10.00-18.00

www.expoarad.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *