LifeStyle

Precizări privind modificările survenite în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

Referitor la comentariile apărute în presă ca urmare a publicării Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.92/2008 Ministerul Muncii face următoarele precizări:

      Până la apariţia Legii nr.250/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale baza de calcul a contribuţiei individuale o reprezenta salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile şi adaosurile, în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă.

      Baza de calcul a contribuţiei angajatorului era consituită din totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asiguraţi, defalcat pe condiţii de muncă, plafonat la 5 salarii medii brute pe economie.

      Odată cu apariţia Legii nr.250/2007, care a fost iniţiativă parlamentară, s-au produs următoarele modificări în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale:

  • Baza de calcul a contribuÅ£iei individuale de asigurări sociale, datorată de salariat, o constituia venitul brut lunar realizat care cuprinde salariul individual brut realizat, sporurile ÅŸi adaosurile, fără a mai exista un plafon până la care se datorează această contribuÅ£ie.
  • Baza de calcul a contribuÅ£iei datorate de angajator a rămas aceeaÅŸi, respectiv obligaÅ£ia de plată a CAS în cotele prevăzute de lege calculate asupra fondului total de salarii până la plafonul de 5 salarii medii brute pe economie.

      Acest lucru a condus la încălcarea principiului contributivităţii consfinţit de art.21 alin.(3) potrivit căruia „contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa dintre nivelul cotelor de contribuţii de asigurări sociale stabilite diferenţiat, în funcţie de condiţiile de muncă, prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, şi nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale”.

      Pentru eliminarea acestei neconcordanţe provocate de actul normativ mai sus amintit a fost promovată Ordonanţa de urgenţă nr.91/2007 prin care  a fost clarificată sintagma „venit brut realizat lunar”, precum şi baza de calcul a contribuţiei angajatorului ca fiind suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

 Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.1019/2007 a preluat sintagma venit brut realizat fără a detalia structura elementelor, care compun acest venit.

      Urmare a numeroaselor întrebări formulate de agenţii economici s-a promovat Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.92/2008 prin care se detaliază atât veniturile brute realizate în bani cât şi cele în natură, categorii de venituri care se regăsesc şi în codul fiscal, fără a aduce nimic nou faţă de prevederile legale deja existente.

      De precizat că aceste venituri  constituie bază de calcul a punctajului avut în vedere la stabilirea pensiei, ceea ce conduce la creşterea pensiei cuvenite contribuabilului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *