Evenimente

Peste 22.000 de copii s-au înscris în proiectul pilot Patrula de reciclare

Proiectul pilot Patrula de reciclare, lansat de Asociaţia Română pentruReciclare RoRec în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu şi InspectoratulŞcolar Judeţean Timiş, a ajuns la final. Demarat la sfârşitul lunii aprilie, Patrula de reciclare,proiect pentru educaţie ecologică şi comportament etic, a implicat un număr de 76 de instituţii deînvăţământ din Timişoara.
„Mulţi dintre copiii implicaţi în proiect ne-au demonstrat că cel puţin unul dintre obiectiveleproiectului nostru, respectiv să îi determinăm să devină ambasadori ai unui mesaj ecologic,a fost îndeplinit. Mulţi dintre cei care s-au înscris în Patrula de reciclare au dus mai departemisiunea Patrulei în afara instituţiei de învăţământ, prin acţiuni de tip door to door, în cartiere dinTimişoara. Putem spune că noua generaţie are ideile şi voinţa necesare pentru a ajuta la întărireaunui comportament ecologic corect. Mulţumim încă o dată pentru sprijin Primăriei Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, care au contribuit la bunul mers al acestui proiect.”, a spus dl. LiviuPopeneciu, preşedintele Asociaţiei RoRec.
În fiecare dintre cele 76 de instituţii de învăţământ înscrise în proiect au fost instalate kiturilede colectare, respectiv trei recipiente pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şielectronice (DEEE), pentru trei categorii diferite de deşeuri: aparate de mici dimensiuni, baterii şiacumulatori portabili, respectiv becuri, lămpi şi neoane. Toţi copiii înscrişi în Patrula de reciclare auprimit materiale informative, adaptate grupelor de vârstă: o broşură pentru grădiniţă, pe tipologiaunei cărţi de colorat şi poezii, o broşură pentru şcoala generală, care cuprinde informaţii şi paginilibere pentru notiţe, respectiv o broşură pentru liceu, construită ca o agendă cu informaţii şi sfaturiutile despre colectarea DEEE. În total, un număr de peste 22.000 de copii au fost informaţi despreproiect şi s-au înscris în Patrula de reciclare.
În perioada 1-3 iunie, odată cu încheierea proiectului, au fost ridicate din instituţiile participanteDEEE-urile colectate pe parcursul proiectului pilot. În cazul grădiniţelor şi a şcolilor, bateriile au fostdeşeurile cel mai des colectate de către participanţii în proiect, iar în licee şi colegii, a fost colectat unnumăr impresionant de DEEE-uri. În total, au fost colectate 1.300 kg deşeuri.
Ceremonia de premiere a celor mai active instituţii a avut loc astăzi, la Primăria MunicipiuluiTimişoara. Menţiunile şi premiile speciale au fost acordate următoarelor instituţii:
Premiul pentru cea mai creativă instituţie – Liceul Teoretic “William Shakespeare”


Premiul pentru cea mai activă instituţie – Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I”

Premiul pentru instituţia cu cei mai mulţi membri activi – Şcoala nr. 21
Premii speciale ale Comitetului de organizare

o “Patrula în acţiune” – activităţi colectare şi informare – Şcoala nr. 20
“Desene pe bec” – Grădiniţa PP “Nikolaus Lenau”
o
o “Calendarul verde” – Grup Şcolar Industrie Alimentară

Menţiuni speciale ale Comitetului de organizare
o Expoziţia “Patrula de Reciclare” – Grădiniţa PP nr. 36
o “Eco reportaj” – Şcoala generală nr. 30
o “Eco ţinuta” – Grădiniţa PP nr. 23
Comitetul de organizare a hotarât să mai acorde un premiu pentru susţinerea activităţilor decolectare DEEE – Premiul pentru “Eco eticheta” – Şcolii Generale nr. 16.
După proiectul pilot, Patrula de reciclare va reveni în toamnă prin implementarea mecanismuluifolosit în instituţiile de învăţământ din Timişoara şi în alte oraşe din România. Cu ajutorul feedback-ului obţinut din partea profesorilor coordonatori ai fiecărei instituţii participante la ediţia pilot aPatrulei de reciclare, vor fi aduse îmbunătăţiri proiectului, care va continua în Timişoara, unde ceicare au participat deja în proiect vor avea în continuare la dispoziţie punctele de colectare montateîn instituţiile participante.
Asociaţia Româna pentru Reciclare – RoRec este o organizaţie colectivă non-profit având camembri fondatori zece dintre cei mai cunoscuţi producători europeni de electrocasnice cu activitateîn România. Misiunea RoRec este de a contribui activ la realizarea obiectivelor europene pentruconservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a sănătăţii umane, pentruutilizarea raţională a resurselor naturale, prin servicii complete de gestionare a deşeurilor deechipamente electrice şi electronice şi implicit prin reintroducerea în sectorul economic de materii prime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *