LifeStyle

Parinti nu va jucati cu viitorul copiilor dvs: completati cu atentie fisa de inscriere la liceu

Pe site-ul http://admitere.edu.ro/ a fost publicată aplicaÅ£ia de tip tutorial “Orientarea pentru Admitere” care îi învaţă pe elevi ÅŸi părinÅ£i cum să completeze fiÅŸa de înscriere pentru liceu.

Candidaţii au posibilitatea de a-şi verifica şansele de admitere la licee şi specializări specifice, de a selecta şi ordona specializările dorite şi de a tipări fişe de înscriere. Listele de opţiuni se pot consulta în broşurile editate de fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean, iar formatul fişei tipărite este cel oficial.

Aplicaţia de orientare este accesibilă oricărui utilizator al portalului educaţional SEI (http://portal.edu.ro/).

Acesta nu trebuie decât:

– să acceseze adresa de Internet http://admitere.edu.ro/

– să se înregistreze cu aceleaÅŸi nume de utilizator ÅŸi parolă ca ÅŸi pe portal.

– să aleagă judeÅ£ul în care doreÅŸte să candideze urmat de completarea datelor personale conform fiÅŸei de înscriere

– să elimine specializările pe care nu doreÅŸte să la ia în calcul, obÅ£inând o listă de opÅ£iuni, ordonate automat în funcÅ£ie de ultima medie de admitere din anul anterior la fiecare specializare.

În funcţie de media pe care anticipează că o va obţine, elevul poate afla ce şanse are de a fi admis la liceul preferat.

Răspunsul se obţine în câteva secunde şi cu un efort minim.

Despre inscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat

Această înscriere se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obÅ£inută la testele naÅ£ionale (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenÅ£ii de până în anul 2003 inclusiv) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. ExcepÅ£ie fac liceele/clasele pentru care se susÅ£in probe de aptitudini, clasele bilingve pentru care se susÅ£in probe de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor de limbă modernă ÅŸi clasele cu predare în limbile minorităţilor naÅ£ionale, pentru care se susÅ£in probe de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor la limba maternă.

Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii, la învăţământul de zi, a candidaţilor care au promovat testele naţionale (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini şi a celor care solicită înscrierea în învăţământul special) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care au promovat testele naţionale şi care nu împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie 2006 va avea loc în data de 14 iulie 2006.

Despre http://admitere.edu.ro

http://admitere.edu.ro este un sit web component al Portalului Educaţional SEI (http://portal.edu.ro), alături de alte situri precum http://titularizare.edu.ro şi http://bacalaureat.edu.ro.

Acesta conţine informaţii complete despre examenul de admitere precum metodologia, calendarul de desfăşurare, subiectele date la examenele din anii anteriori, şi un forum de discuţii pe aceste teme.

Despre Portalul Educaţional SEI http://portal.edu.ro

Portalul EducaÅ£ional SEI (http://portal.edu.ro) găzduieÅŸte anual afiÅŸarea rezultatelor admiterii computerizate în licee ÅŸi ÅŸcoli de arte ÅŸi meserii – ADLIC, repartizarea pe posturile vacante a profesorilor admiÅŸi la examenul de titularizare, rezultatele examenului de bacalaureat, site-urile web ale ÅŸcolilor ÅŸi liceelor din România. Cu 62.500 de utilizatori înregistraÅ£i ÅŸi 14 site-uri componente, Portalul SEI este cea mai importantă comunitate virtuală din România, reunind profesori, elevi ÅŸi părinÅ£i din toată Å£ara. Portalul educaÅ£ional SEI este un site al Ministerului EducaÅ£iei ÅŸi Cercetării, realizat de compania SIVECO România.