LifeStyle

Gramatica pentru toti la Editura Lucman

Lucrarea “Gramatica pentru toÅ£i” se adresează profesorilor, elevilor claselor gimnaziale ÅŸi liceale, tuturor celor (mai mult sau mai puÅ£in iniÅ£iaÅ£i), interesaÅ£i în a-ÅŸi verifica sau perfecÅ£iona competenÅ£a ÅŸi performanÅ£a de comunicare verbală ÅŸi în scris.
Ediţia de faţă, revizuită şi adăugită în conformitate cu ultimele prevederi ale programelor şcolare în vigoare, a avut în vedere şi pregătirea candidaţilor pentru examenele de capacitate, de bacalaureat şi de admitere în facultate.

gramatica

Lucrarea de faţă are în vedere: MORFOLOGIA, SINTAXA PROPOZIŢIEI Şl SINTAXA FRAZEI, FONETICA. ORTOGRAFIA Şi ORTOEPIA, VOCABULARUL. La acestea se adaugă noţiuni de stil, modele de analiză gramaticală destinate fiecărei părţi de vorbire, precum şi un mie dicţionar explicativ.
Fiecare capitol începe cu o fişă recapitulativă judicios organizată a noţiunilor teoretice cu adaos de observaţii şi precizări utile, atât pentru reîmprospătarea cunoştinţelor respective, cât şi pentru aplicarea lor în practica analizei gramaticale. Pentru fixarea cunoştinţelor, capitolele se încheie cu câte o schemă rezumativă.
Multitudinea de exerciţii rezolvate şi de exerciţii propuse spre rezolvare, prezentate conform principiului accesibilităţii, oferă elevilor care studiază, în clasă şi în afara ei, gramatica limbii române, precum şi candidaţilor care se pregătesc pentru examenul de admitere în licee, şcoli profesionale şi facultăţi, un instrument de lucru potrivit şi util.
Prezenta lucrare nu elimină posibilitatea folosirii manualelor ÅŸcolare sau a altor surse de informaÅ£ie necesare studiului limbii române. Dimpotrivă, ea recomandă studierea în paralel a: „îndreptarului ortografic, ortoepic ÅŸi de punctuaÅ£ie”, a „DicÅ£ionarului ortografic, ortoepic ÅŸi morfologic”, editate de Academia Română, precum ÅŸi a tuturor lucrărilor de specialitate cu un conÅ£inut riguros ÅŸtiinÅ£ific destinate aceluiaÅŸi scop, lucrarea de faţă înlesnind doar uÅŸurinÅ£a abordării acestora.
Aparura la editura Lucman pret 19 RON.