LifeStyle

Fundaţia Oracle pentru Educaţie găzduieşte 70 de profesori la Institutul de Studiu al Proiectelor din România

Fundaţia Oracle pentru Educaţie (Oracle Education Foundation – OEF) va găzdui peste 70 de profesori din întreaga ţară în cadrul Institutului pentru Studiul Proiectelor. Acest eveniment de formare are loc la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti, în perioada 1-4 februarie 2010. Institutul de Studiu al Proiectelor (Project Learning Institute) este un program de dezvoltare profesională care îi instruieşte pe profesori cu privire la modul de integrare a tehnologiei, studierii proiectelor şi dezvoltării abilităţilor specifice secolului 21 în programa şcolară. Cursul se bazează pe platforma de învăţare online a OEF, ThinkQuest, unde sunt prezentate exemple excepţionale de învăţare bazată pe proiecte, ajutând cadrele didactice să elaboreze proiecte în cadrul experienţei de formare.

Profesorii participanţi au realizat şase luni de pregătire online înainte de a participa la evenimentul de formare live din Bucureşti.
Pe lângă beneficiile oferite profesorilor şi elevilor, Institutul de Studiu al Proiectelor sprijină Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) în obiectivul său de a adopta învăţarea bazată pe proiecte în şcolile din ţară.
Până în prezent peste 700 de profesori au participat la astfel de Institute în Brazilia, Egipt, India, România, Singapore, Africa de Sud şi Statele Unite.
ThinkQuest sprijină în prezent 405.000 de elevi şi profesori din 43 de ţări, inclusiv peste 16.700 de elevi şi cadre didactice din România.

Citate

“Institutul de Studiu al Proiectelor îi ajută pe profesori să aducă puterea tehnologiei ÅŸi învăţarea bazată pe proiecte în clase”, spune Clare Dolan, VicepreÅŸedinte Oracle Corporate Citizenship. “Prin participarea la această formare intensivă, profesorii învaţă cum să îşi pregătească elevii pentru succes în secolul 21”.
„Oracle sprijină elevii în dobândirea unor abilităţi vitale într-o economie globală aflată într-o schimbare rapidă”, a declarat Sorin Mindrutescu, Country Leader, Oracle Romania. “Gândirea critică, creativitatea, lucrul în echipă şi înţelegerea multiculturală sunt doar câteva dintre abilităţile pe care profesorii le transmit elevilor prin iniţiativa Oracle, iar aceasta este o investiţie importantă pe termen lung”.
„Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România pune accentul pe pedagogia centrată pe elev şi învăţarea bazată pe proiecte, cu ajutorul noilor tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor. Competenţele elevilor şi profesorilor în domeniul ICT reprezintă obiective strategice ale Ministerului”, a declarat Sorin Trocaru, Manager de Proiect în cadrul MECTS. „Principalele obiective sunt asigurarea calităţii educaţiei furnizate de profesori şi creşterea competitivităţii tinerilor pe piaţa muncii, într-o economie bazată pe cunoaştere”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *