LifeStyle

Despre Sfînta Lumină de la Ierusalim

lumina invieriiDeoarece Învierea lui Iisus Hristos este semnul biruinţei Sale şi garanţia mîntuirii noastre, acest eveniment constituie cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii.

La cîteva zile după intrarea Sa solemnă în Ierusalim, Mîntuitorul a fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormînt.

După trei zile a Înviat ca să împlinească Scriptura şi cele hotărîte de Dumnezeu pentru mîntuirea neamului omenesc.

După cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei IaÅŸilor, despre autenticitatea momentului ÃŽnvierii, cît ÅŸi despre cea a venirii Sfintei Lumini din cer, sînt astăzi foarte multe dovezi: “ÃŽn primul rînd, Sfîntul Chiril al Ierusalimului, în jurul anului 315‑320, vorbea în catehezele sale despre Sfîntul Mormînt ÅŸi despre locul răstignirii, care erau acolo unde el predica. ÃŽn al doilea rînd, avem mărturii în scrierile lui Eusebiu de Cezareea că, la începutul veacului al‑IV‑lea, se afla Biserica Sfîntului Mormînt, care a fost ridicată de către ÃŽmpărăteasa Elena, cu ajutorul fiului ei Constantin cel Mare. ÃŽn acel loc, prin veacul al doilea, exista un templu dedicat zeului Jupiter, acesta fiind construit de ÃŽmpăratul Hadrianus. De asemenea, creÅŸtinii ortodocÅŸi cunosc evenimentele prin care s‑au descoperit cele trei cruci, una pe care a fost răstignit Mîntuitorul ÅŸi două pe care au fost răstigniÅ£i cei doi tîlhari, de-a dreapta ÅŸi de-a stînga. Aceste minuni făcute de Sfînta Cruce au urmat în toată perioada următoare, ea fiind ridicată într‑o zi de septembrie de către Episcopul Macarie al Ierusalimului, în văzul tuturor, zi care a rămas în memoria Bisericii ca zi a ÃŽnălţării Sfintei Cruci. Aceste dovezi atestă că, încă din primele veacuri, oamenii mergeau la locurile Sfinte pentru a se închina. Desigur, nu doar ortodocÅŸii susÅ£in acest lucru. La Ierusalim se află ÅŸi un altar romano-catolic, altul armean, copt ÅŸi altele. Astfel, toate aceste religii au un program strict în care săvîrÅŸesc slujbele, începînd cu ora 24.00, moment în care ortodocÅŸii săvîrÅŸesc Sfînta Liturghie, pînă pe la ora 04.00 dimineaÅ£a, urmaÅ£i fiind ÅŸi de slujitorii altor cofesiuni creÅŸtine”.

Peste tot în Ţara Sfîntă sînt dovezi că toate cele scrise în Sfînta Scriptură, de către cei patru Evanghelişti, referitor la Patimile, Moartea şi Învierea Mîntuitorului sînt adevărate. Aceasta nu o zic doar ortodocşi, ci toate confesiunile creştine.

MulÅ£i creÅŸtini vorbesc astăzi despre Sfînta Lumină, care coboară din cer în fiecare an, în ajunul ÃŽnvierii Domnului. Se spune că, dacă această Sfîntă Lumină nu va mai veni, se vor întîmpla nenorociri mari, afirma un creÅŸtin care a mers ÅŸi a văzut această minune. Din fericire, acest lucru nu s‑a întîmplat. “Această minune este atestată dintru începuturi. ÃŽn anii 1100‑1200, în timpul tulburărilor provocate la Biserica Sfîntului Mormînt de către cruciaÅ£i, aceÅŸtia nu au mai permis ortodocÅŸilor intrarea în Biserică în ajunul Sfintelor PaÅŸti. TradiÅ£a Patriarhiei de la Ierusalim ÅŸi scrierile de acolo atestă faptul că, la intrarea în Biserică, se găşeÅŸte un stîlp, o coloană de marmură crăpată de fulgerul Sfintei Lumini venită din cer la uÅŸa Bisericii, acolo unde se rugau ortodocÅŸii” ne-a spus Părintele Timotei.

Foarte mulÅ£i creÅŸtini care au studiat aceste evenimente atestă faptul că, în momentul venirii cruciaÅ£ilor, toate bisericile au fost prădate. Biserica ÃŽnvierii a fost refăcută însă ortodocÅŸilor nu le‑a mai fost permis accesul, grija faţă de Locurile Sfinte revenind romano‑catolicilor. “Atunci s‑a întîmplat minunea venirii Sfintei Lumini. ÃŽncepînd din acea zi, Sfînta Lumină revine în fiecare an, mai precis în după‑amiaza zilei de sîmbătă, înainte de Sfintele PaÅŸti. ÃŽn această zi, Patriarhul Ierusalimului, alături de un mare sobor de slujitori ÅŸi clerici veniÅ£i din toată lumea, săvîrÅŸeÅŸte Slujba Utreniei. După o rînduială liturgică bine stabilită, după ce mai mulÅ£i credincioÅŸi arabi (ortodocÅŸi) cer într‑un mod gălăgios, specific tradiÅ£iei lor, Sfînta Lumină, Patriarhul intră în BisericuÅ£a Sfîntului Mormînt, singur, unde aÅŸteaptă venirea Sfintei Lumini. ÃŽn acele clipe de aÅŸteptare, toate luminile sînt stinse ÅŸi nimeni nu are vreo sursă de lumină. ToÅ£i credincioÅŸii aÅŸteaptă ca Patriarhul să iasă din Biserica ÃŽnvierii pentru a le oferi Sfînta Lumină zicînd: “VeniÅ£i de luaÅ£i Lumină!”. Patriarhul poate aÅŸtepta venirea Sfintei Lumini chiar ÅŸi o oră, timp în care creÅŸtinii de afară se roagă la Dumnezeu. Ceea ce se întîmplă este că, din senin, prin cupola Bisericii, care este foarte înaltă, se observă venirea acestei Lumini Sfinte. Ea vine sub forma unui fulger care se vede în interiorul Bisericii. Acest fulger aprinde vata care este aÅŸezată pe piatra din Sfîntul Mormînt, de unde Patriarhul Ierusalimului ia Lumina în două cupe ÅŸi o împarte credincioÅŸilor. Tot o minune este ÅŸi faptul că, în primele momente după ce este împărÅ£ită credincioÅŸilor, această Lumină nu arde, este imaterială.”, ne-a spus Părintele Timotei.

MulÅ£i creÅŸtini care au fost de PaÅŸti la Ierusalim povestesc celor de acasă că au văzut sau poate li s‑a întîmplat chiar lor ca lumînările pe care le Å£ineau în mînă să se aprindă instantaneu. Se spune că astfel de evenimente se întîmplă doar celor care au o credinţă foarte mare. “ÃŽn anul în care am fost eu, am văzut cîteva persoane cărora li s-au aprins lumînările cu Sfînta Lumină. ÃŽn fiecare an, fulgerul Sfintei Lumini aprinde instantaneu ÅŸi unele candele din Biserica Sfîntului Mormînt. Unii clerici, după ce iau din Sfînta Lumină, o păstrează ÅŸi ajung cu ea, fără să se stingă, în Å£ara lor de origine. Åži la noi în Å£ară sînt multe mănăstiri care încă mai păstrează în candele Sfînta Lumină adusă de la Ierusalim în urmă cu mulÅ£i ani: Sihăstria, Agapia, Văratec, NeamÅ£, Putna ÅŸi alte mănăstiri importante. Flacăra Sfintei Lumini este imaterială doar pentru cîteva minute. MulÅ£i credincioÅŸi doresc să ia această Lumină cît mai repede, pentru a se convinge singuri că nu îi arde. De aceea ÅŸi îmbulzeala din acele clipe”, ne-a mai spus Părintele Timotei.

Vlad Chiriac www.evenimentul.ro

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *