LifeStyle

Concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate – sesiunea iunie-iulie 2008

Conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in cele 33 de judete si in municipiul Bucuresti unde nu se piloteaza procesul de descentralizare, conform H.G. nr. 1942/2004, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se organizeaza in data de 16 iulie 2008.

In acest sens, inspectoratele scolare judetene au publicat 64.609 posturi didactice/catedre vacante, dintre care 11.824 posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 52.785 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Pentru ocuparea acestora, in cele 33 de judete si municipiul Bucuresti s-au inscris 51.351 de candidati, dintre care 8.632 absolventi ai promotiei 2008. Din cei 51.351 de candidati, 48.946 si-au manifestat intentia de a participa la concursul din 16 iulie 2008. Concursul se va desfasura in 149 de centre de examen la 143 de discipline.

Pentru proba scrisa, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste minimum 5 variante de subiect, din care se alege prin tragere la sorti numarul variantei pentru proba scrisa. Extragerea variantei de subiect se va face la sediul MECT, miercuri, 16 iulie, incepand cu ora 8.55 si va fi anuntata la Radio Romania Actualitati la ora 9.00.

Candidatii vor fi prezenti in sala cel mai devreme la ora 8.00 si cel mai tarziu la ora 9.00, inainte de a fi deschis plicul cu subiectele de concurs. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt considerati neprezentati. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati (ora 10.00), durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra. Desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.

Este interzis cu desavarsire candidatilor si supraveghetorilor sa detina asupra lor, in sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea asupra lor dictionare pentru specializarea latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.

Supraveghetorii au fost selectati din randul personalului didactic, in urmatoarea ordine: profesori, institutori, invatatori, educatoare, maistri instructori.

Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

Subiectele si baremele de corectare au fost elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar din cadrul MECT. Lucrarile scrise pe discipline vor fi evaluate in centrele universitare si in unitatile de invatamant responsabile cu perfectionarea personalului didactic stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (26 de centre universitare si 5 unitati de invatamant preuniversitar).

Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratelor scolare si la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa trei zile de la sustinerea acestuia. Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs care le transmite, in termen de 24 de ore, centrelor de evaluare. Afisarea rezultatelor finale obtinute de candidati are ca termen data de 23 iulie 2008.

Daca diferenta intre media stabilita de comisia de evaluare si de comisia de contestatii este mai mare de 1 punct, rectorul institutiei de invatamant superior, respectiv inspectorul scolar general (pentru maistrii-instructori) decide constituirea unei noi comisii de recorectare, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv.

In situatia lucrarilor cu nota initiala intre 4,50 -4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota finala este cea atribuita la recorectare.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.

Repartizarea candidatilor pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat la data de 30 iulie 2008, in baza optiunilor exprimate de candidati in fisa de optiuni in perioada 28-29 iulie 2008. Posturile didactice/catedrele ramase neocupate in urma titularizarii (la nivel judetean/al municipiului Bucuresti) devin netitularizabile si sunt afisate pentru urmatoarele etape ale miscarii personalului didactic: detasare la cerere si suplinire.

Cadrele didactice care nu au participat la concursul din 16 iulie 2008 sau care nu au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la acest concurs pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele scolare in 22 august 2008.

In cele 8 judete nominalizate in H.G. nr. 1942/2004 (Braila, Cluj, Dolj, Harghita, Iasi, Neamt, Sibiu si Satu – Mare) concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se desfasoara descentralizat, la nivelul unitatilor de invatamant sau pe grupuri de unitati (centre) in perioada 29 mai – 29 iulie 2008. Probele scrise si practice/orale au avut loc in perioada 27 iunie – 15 iulie 2008.

La data de 27 mai 2008, in judetele nominalizate in H.G. nr. 1942/2004 inspectoratele scolare au publicat 2.885 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 12.299 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile invatamantului preuniversitar din judetele nominalizate in H.G. nr. 1942/2004, subiectele si baremele de corectare vor fi elaborate de comisii constituite la nivelul unitatilor de invatamant/centrelor. Lucrarile scrise vor fi evaluate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise constituie la nivelul unitatii de invatamant/centrului. Repartizarea candidatilor pe posturi se va realiza la nivel de unitate de invatamant/centru in perioada 16 – 29 iulie 2008.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *