LifeStyle

Concurs trucat la Muzeul Literaturii Romane

Concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului vacant de director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române a fost trucat!

În perioada 09 – 23.01.2008 Primăria Municipiului Bucureşti a organizat concursul de proiecte de management în vederea ocupării postului vacant de director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române. La concurs au participat cu proiecte de management următorii candidaţi: Lucian Chişu, cercetător ştiinţific (Muzeul Naţional al Literaturii Române), Radu Calin Cristea, jurnalist şi Sande Vârjoghe, manager de proiecte (Muzeul Naţional al Literaturii Române). În data de 25.01.2008 s-au publicat rezultatele şi notele finale ale candidaţilor la Concurs. Câştigătorul concursului a fost declarat jurnalistul Radu Calin Cristea.

Având în vedere diferenţa evidentă de valoare dintre proiectele de management prezentate de către cei trei candidaţi şi modul de desfăşurare a concursului, convingerea noastră fermă, ca şi a majorităţii salariaţilor muzeului, este că acest concurs a fost trucat, atât în fapt cât şi în drept.

În fapt, sub aparenţa unei competiţii legale, rezultatul concursulului a fost efectul unei comenzi politice, jocurile fiind demult făcute pentru publicistul Radu Calin Cristea, majoritatea salariaţilor muzeului ştiind încă din toamna anului trecut, imediat după moartea fostului director, Alexandru Condeescu, faptul că s-a ajuns la o inţelegere politică privind numirea lui Radu Calin Cristea ca director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române. Opinia noastră este că membrii Comisiei de concurs, formată din Mircea Mihăeş, Ioan T. Morar şi Romeo Pop, nu au întrunit condiţiile de profesionalism necesare evaluării unui proiect de management pentru Muzeul Naţional al Literaturii Române, au supraevaluat abuziv şi incorect proiectul de management prezentat de candidatul declarat câştigător şi au subevaluat la fel de abuziv şi incorect proiectele de management prezentate de ceilalţi doi candidaţi.

În drept, conform art. 5 din Ordonanţa nr. 26/2005, modificată prin Legea nr. 114/2006 şi a Regulamentulului de organizare a concursului, Dl. Sande Vârjoghe a depus la Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din Primăria Municipiului Bucureşti contestaţia/cererea în anulare nr. 578/29.01.2008, prin care contestă evaluarea şi rezultatele acestui concurs, solicită anularea concursului şi organizarea unui concurs legal, conform Ordonanţei nr. 26/2005, blocând practic punerea în aplicare a rezultatului concursului până la soluţionarea contestaţiei/cererii în anulare, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Mai mult decât atât, unul din membrii Comisiei de concurs, Pop Romeo Teodor, consilier PD şi preşedinte al Comisiei Învăţământ, Cultură, Cultedin cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti s-a aflat în incompatibilitate din punct de vedere legal cu această calitate, fiind în raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite şi cu instituţia pentru care s-a organizat concursul, îcălcându-se în mod flagrant legea, conform Ordonanţei nr. 26/2005, modificată prin Legea nr. 114/2006, art. 4 ( 3).

Faţă de cele menţionate mai sus, prin nesocotirea prevederilor legale şi nesoluţionarea contestaţiei depuse conform Ordonanţei nr. 26/2005, modificată prin Legea nr. 114/2006, domnul Sande Vârjoghe îşi rezervă dreptul de a-şi proteja drepturile încălcate, precum şi de a obţine daune-interese, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin intermediul tragerii la răspundere administrativă, civilă sau penală, după caz, a instituţiei şi/sau persoanelor care se vor dovedi a-i fi nesocotit aceste drepturi.

www.muzeeliterare.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *