LifeStyle

Concurs anulat la Muzeul National al Literaturii Romane

Miercuri 25 iunie a.c., Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis cererea de chemare în judecată formulată de dl. Sande Varjoghe având ca obiect anularea concursului desfăşurat pentru ocuparea postului de director general al Muzeului Naţional al Literaturii Române.

Prin soluÅ£ia acordată în dosarul nr. 5326/3/2008, instanÅ£a de judecată a anulat atât Decizia nr. 3/30.01.2008 a Comisiei de soluÅ£ionare a contestaÅ£iilor prin care a fost respinsă contestaÅ£ia formulată de dl. Sande Varjoghe cât ÅŸi concursul desfăşurat în perioada 09 – 23.01.2008 pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului NaÅ£ional al Literaturii Române.

Astfel, Tribunalul Municipiului Bucureşti a restabilit adevărul într-un concurs în cadrul căruia au fost încalcate în mod abuziv nomele legale care au stat la baza desfăşurării concursului, respectiv Ordonanţa nr. 26/2005, precum şi Metodologia nr. 10288/19.12.2007.

ÃŽn perioada 09 – 23.01.2008 a avut loc concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului NaÅ£ional al Literaturii Române, iar, în urma respingerii contestaÅ£iei depuse de către dl. Sande Vârjoghe, câştigătorul concursului a fost declarat dl. Radu Calin Cristea. Precizăm faptul că persoana declarată câştigătoare era neeligibilă pentru participarea la concurs (proiectul de management depus de către aceasta fiind în fapt un articol sumar de gazetă despre Muzeului NaÅ£ional al Literaturii Române) ÅŸi nu întrunea condiÅ£iile minime legale pentru participarea la acest concurs. Cu toate acestea, la data de 15.02.2008 acesta a fost numit ilegal în funcÅ£ia de Director General al Muzeului NaÅ£ional al Literaturii Române, deÅŸi Primăria Municipiului BucureÅŸti fusese notificată asupra procesului promovat de către reclamant în data de 07.02.2008.

Motivele invocate de dl. Sande Vârjoghe în cadrul procesului formulat împotriva Primăriei Municipiului Bucureşti au fost următoarele:

1. Primăria Municipiului Bucureşti (organizatorul concursului şi ordonatorul de credite al Muzeului) a admis ilegal în concurs proiectul de management depus de către Radu Călin Cristea, care nu întrunea condiţiile legale pentru participarea la acest concurs şi a respins abuziv contestaţia depusă de către reclamant;
2. Membrii Comisiei de concurs, formată din Mircea Mihăieş, Ioan T. Morar şi Romeo Pop, nu au întrunit condiţiile legale şi profesionale necesare evaluării unui proiect de management pentru Muzeul Naţional al Literaturii Române şi au evaluat abuziv şi incorect proiectele de management prezentate de către candidaţi;
3. Primăria Municipiului Bucureşti a numit ilegal în funcţia de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române pe dl. Radu Călin Cristea, deşi fusese notificată anterior numirii asupra procesului în temeiul Legii contenciosului administrativ deschis de către reclamant.

Tribunalul Municipiului Bucuresti a constatat ilegalităţile şi abuzurile de drept care au stat la baza desfăşurării Concursului, admitând, în consecinţă cererea de chemare în judecată formulată de dl. Sande Varjoghe şi anulând concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General al Muzeului Naţional al Literaturii Române

www.muzeeliterare.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *