LifeStyle

Alocația pentru susținerea familiei – 2010

În şedinţa de miercuri, 1 septembrie 2010, executivul va discuta aprobarea proiectului de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Acordarea alocaţiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării cursurilor unei forme de învăţământ, organizată potrivit legii, de către copiii de vârstă şcolară aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse.
Instituirea noii alocaţii se bazează pe raționalizarea alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, astfel încât să se asigure o țintire mai bună a prestației și acoperire suficientă cu măsuri de asistență socială a familiilor cu copii și venituri extrem de reduse.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă tuturor familiilor formate din soţ, soţie şi copii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, şi familiilor formate din persoană singură şi copii aflaţi în întreţinere, denumite familii monoparentale, ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 370 lei/persoană. Cuantumurile sunt stabilite în funcţie de numărul copiilor din familie, astfel:

familii cu 2 părinți

Venituri 0 – 200 lei 1 copil 30
2 copii 60
3 copii 90
4 și mai mulți copii 120
Venituri 201 – 370 lei 1 copil 25
2 copii 50
3 copii 75
4 și mai mulți copii 100

familii cu 1 părinte

Venituri 0 – 200 lei 1 copil 50
2 copii 100
3 copii 150
4 și mai mulți copii 200
Venituri 201 – 370 lei 1 copil 45
2 copii 90
3 copii 135
4 și mai mulți copii 180

Cererea de acordare a alocaţiei, precum şi declaraţia pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. Frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere este condiţie de acordare integrală a alocaţiei, acolo unde este cazul.
Pentru cetăţenii altor state sau apatrizi, cererea se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, iar în cazul familiilor care nu au stabilit un domiciliu sau reşedinţă ori fără locuinţă, cererea se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială aceştia trăiesc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *