CARTE BUNA

˝Apocalipse apocrife ale Noului Testament˝ şi ˝Pistis Sophia˝ la Editura Herald

Apariţia volumelor ˝Apocalipse apocrife ale Noului Testament˝ şi ˝Pistis Sophia˝ constituie o completare aşteptată a colecţiei ˝Manuscris˝, colecţie prin intermediul căreia Editura Herald oferă cititorilor români accesul direct la scrieri de mare însemnătate din perioada creştinismului primar. Recuperate în urma unei serii de descoperiri arheologice de răsunet, textele reunite sub denumirea ˝Manuscris˝ sunt pe cât de controversate, pe atât de puţin cunoscute publicului larg. Cele două noi volume nu fac nici ele excepţie, în paginile lor fiind redate episoade necunoscute din vieţile unor personaje biblice familiare nouă.˝Apocalipse apocrife ale Noului Testament˝:

Multe dintre scrierile apocrife ale începutului creştinătăţii erau numite ˝apocalipse˝, sau texte revelatoare. Volumul de faţă oferă o privire de ansamblu asupra apocalipselor Noului Testament. El cuprinde traducerile celor mai importante texte demne de acest nume şi pune la dispoziţia cititorului rezultatele cercetărilor în domeniu obţinute până în prezent.
În general autorii apocaliptici au încercat să adune şi să ordoneze informaţiile care circulau în tradiţia orală creştină, dezvoltând aspecte pe care Evangheliile canonice nu le pomeneau deloc sau doar le sugerau. În calitate de cărţi istorice, apocrifele nou-testamentare umplu anumite lacune şi completează datele lipsă din scrierile canonice; din această perspectivă ele se aseamănă cu apocrifele Vechiului Testament. Ca şi acestea, ele aduc uneori mărturii referitoare la cursul unei întregi tradiţii, sprijinindu-i în bună măsură supoziţiile.

˝Pistis Sophia˝:

Asemenea Evangheliei după Toma şi altor documente gnostice, Pistis Sophia este dedicată în întregime învăţăturilor tainice date de Iisus ucenicilor săi. Sophia (parabolă a Înţelepciunii) a fost privită ca o prezenţă feminină ce trece prin experienţa păcatului şi a mântuirii în calea ei spre înălţimile divine.
Este evident că textul nu era unul destinat să circule ca evanghelie publică. Unele lucruri trebuiau predicate oamenilor obişnuiti, dar multe altele erau destinate doar apostolilor în devenire, adică celor ce urmau să propovăduiască lucrurile cele mai înalte ale Evangheliei. Aşadar, ˝Cărţile Mântuitorului˝ trebuie să fie privite ca fiind apocrife în sensul originar al cuvantului, adică scrieri ˝retrase˝ sau ˝rezervate˝.

Înfiinţată în anul 1994, Editura HERALD şi-a propus încă de la început dezvoltarea unor programe vizând realizarea deplină a fiinţei umane si înălţarea ei pe toate planurile existenţiale. Colecţiile noastre (dintre care Cărţi fundamentale, Cultură şi civilizaţie, Manuscris, Esoterica, Logos) înfăţisează o mare diversitate de expresii filozofice, religioase şi spirituale prezentate ca tot atâtea răspunsuri la problemele umane fundamentale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *